Miljøprojekt på KMC

Flere stemningsbilleder kan ses nederst på siden.

 

Miljøprojekt på KMC – Jordrensning med pil

I foråret 2005 indledte vi et samarbejde med Kalvebod Miljøcenter i forbindelse oprensning af stærk forurenet jord. Klasse 4 jord.

På Kalvebod Miljøcenters arealer på Amager har man et depot til klasse 4 jord. Jorden er stærkt forurenet med zink, cadmium, bly, kobber, nikkel,tjærrestoffer etc., og det er meget besværligt og dyrt at rense jorden.

Jorddepotet lå goldt og øde hen, og til trods for at det har ligget i 4 år, så var der næsten ingen ukrudt, eller andet der voksede på jorden.

Den 1 april 2005 blev dette golde jordstykke med klasse 4 jord tilplantet med pil

Allerede i maj måned har pilen sat nye grønne skud.

Med baggrund i vores viden om pilens hurtigtvoksende evner, foreslog vi, at man kunne plante pil på arealet. Området ville nu kunne fremstå grønt og kønt, og desuden ville pilen kunne optage nogle af de skadelige stoffer fra den stærkt forurenede jord, og derved forhåbentlig nedbringe forureningen så meget, at man kan nedklassificere jorden til klasse 3 eller 2.

Pilen bliver høstet første gange her til vinter, hvorefter pilen vil blive høstet hver tredje år. Derefter er det meningen at den høstede pil flises op og afbrændes på Amagerværket. Amagerværket har specille ovne med filtrer der kan fange og fastholde de skadelige stoffer der ikke bliver destrueret ved forbrændigen.

Ved at høste pilen hvert tredje år, opnåes et stort vækstpotentiale, som er lig med et “stort sug”. I år har vi anvendt pil af typen Engelsk Viminalis, da den har en fantastisk spirringssucces – 98 -100%, og et godt vækstpotentiale, som er op til ca. 3 – 3 1/2 meter det første år.

Planer med pil

Der er planer om evt. at lave op til 9 ens jordbunker – klasse 4 jord – og forsøge med beplantning af forskellige pilesorter, som alle har stort vækstpotentiale. Ideen er, at man på den måde kan se hvilken pil der “suger mest totalt”, og hvilken pil der er bedst til at optage de forskellige former for forurening. Desuden kan det evt. komme på tale at kombinere forsøget med andre træsorter som f.eks. ask, poppel og urter.

Der henvises til den forløbige rapport der er udarbejdet af ingeniør, Morten Sørensen, Kalvebod Miljøcenter.

Afrapportering af opnåede resultater og erfaringer udarbejdet af Julie Katrine Jensen, Kalvebod Miljøcenter.

Projektbeskrivelse 2008 af Henrik Jepsen, Kalvebod Miljøcenter.

Hvis det viser sig, at der er succes med pilerensning, så er der på sigt store gevinster både miljømæssigt og økonomisk for de mange forurende grunde der ligger rundt omkring i Danmark.

Vi vil løbende opdatere siden med nyt, og forhåbentlig også fakta der kan vise pilens anvendelighed som jordrensningsplante.