Kronborg 2009

Flere stemningsbilleder kan ses nederst på siden.

Vi fletter danmarkshistorie – Kronborg Slot som verdensarv.

Det er med stor glæde, at vi nu kan fortælle at Kronborg Slot i forbindelse med den store og gennemgribende renovering af det historiske renæssanceslot, samt de omkringliggende arealer, har valgt at anvende pil til renoveringen af voldgravsanlæggene omkring Kronborg Slot. Det er slots – og ejendomsstryrelsen der står bag denne store og nøjsomme proces med at gendanne slottet og anlæggene til et mere tidsvarende kulturområde.

I år 2000 blev Kronborg Slot udnævnt til verdensmonument på en konference i Australien. Det var FN- organisationen UNESCO´s verdensarvskomite´der valgte at tilføje Kronborg på den meget fornemme World Heritage List. Kronborg Slot er på denne liste nu kommet i så fint selskab som bl.a. Pyramiderne, Den Kiniske Mur og Akropolis.

Kronborg er i dag kendt over hele verden som Hamlets Slot og Helsingør – Elsinor – som Hamlets by. Bag Kronborgs magiske mure gemmer sig den kendte hisrorie om Hamlet, som for mange er lige så tæt knyttet, og lige så ægte som de historiske personer, der vitterligt har levet på Kronborg Slot. Hamlet eksisterer dog kun i litteraturens verden som romanfiguren skabt af William Shakespeare. Siden 1600 – tallet har der været utallige teateropsætninger på slottet, ligesom mange andre steder i verden, som på denne måde har bidraget til at holde myten om den danske prins Hamlet i live.

Pilehegn på Kronborg.

Vi fik tilsendt tegninger hvori de mange forskellige renoveringer af arealerne var beskrevet i en helhedsplan. Ønsket vat et 205 meter langt pilehegn i 50 cm højde til renoveringen af voldgravsanlæggene omkring Kronborg Slot. Tegningerne blev nøje studeret, og vi var naturligvis meget glade for at få mulighed for at deltage i så stort og spændende historisk projekt.

En større planlægning af projektet gik i gang. Pil i grønne, brune og sorte faver blev udvalgt til projektet. Et utroligt spændende projekt, men det ville også vise sig at mange og store udfordringer endnu lå foran os.

I et helt fantastisk samarbejde med 7 pileflettere blev pilehegnet opført i 2 faser, og de har alle medvirket til at gøre dette projekt til noget helt enestående.

Udstyret med gummistøvler, vaders, varmt tøj, højt humør og en vilje af stål var alle klar. Under hele processen blev der af alle udvist stor arbejdssomhed, tålmodighed, og et helt utroligt gå på mod som det senere også viste sig at være hårdt brug for.

Pilehegnet

Ved opstarten d. 6 april 2009 viste det sig dog,  at der ikke som aftalt var gravet klar til at sætte stolper. Det viste sig også at der ikke var foretaget jordbundsprøver af stedet hvor pilehegnet skulle opsættes. Under overfladen viste der sig at være et gammelt murstensfundamenet på dele af arealet, som næsten umuliggjorde opsættelse af stolper. Det var slet ikke nogen let opgave, og det viste sig også, at dette kun var begyndelsen på en masse nye udfordringer.

Vandet i voldgraven kunne desværre ikke sænkes under opførelse af hegnet, så flettearbejdet forgik i en smal “Fletterende” som der var vand i og samtiddig godt mudret til. Lige på den anden siden lå den dybe voldgrav. Alles smidighed blev her sat på en usædvanlig hård prøve. De første 50 meter stod dog færdig d. 7 april.

D. 4 maj påbyndte vi 2 fase med opsætningen af de sidste 155 meters pilehegn. Håbet var lysegønt, for nu skulle alting være klargjort, og alle glædede sig til at komme i gang med det spændende flettearbejde. Men den hellige voldgrav var ikke velforvaret. Der var kun afsat en en meget smal og svær tilgængelig rende med vand i. Selv cirkusartister ville kunne komme til kort her.

Ved ankomsten d. 5 maj, var “Fletterenden” blevet oversvømmet i løbet af natten. Det blev sat 2 pumper til rådighed, som skulle sænke vandstanden, men det var desværre slet ikke nok. Efter ca. 3 1/2 time med god kaffe til at varme sig på, kom vandstanden nu ned i et acceptabelt niveau, så flettearbejdet kunne fortsætte. “Fletterenden” var nu virkelig godt mudret til, og med korte mellemrum sad folk da også uhjælpeligt fast i mudret, – og når gummistøvlerne efter en lang og hård kamp endelig slap, var det med et langt sejt suk. Det var lidt af en oplevelse og en meget stor udfordring, som sent vil blive glemt.

Det var en værre omgang. Hvis det hele kunne virke lidt trist og surt, var det til gengæld særdeles opløftende at stå nede på Kronborgs voldanlæg og beundre det smukke slot i baggrunden. Det kan næsten ikke forklares. Først følte man sig som den lille brik i det store puslespil. Derefter blev tankerne henledt til bevidstheden om at man nu også var med til genskabelsen af en af Danmarkshistoriens smukkeste slotsanglæg. Det var meget overvældende. Netop her fornemmende man i sandhed historiens store vingesus, om de mange spændende ting der er sket netop på dette sted i gennem mange hundrede år, og Kronborgs betydning for Danmarkshistorien.

Vi vil naturligvis gerne opfordre alle der har mulighed for det, til at se og opleve Kronborgs smukke renæssanceslot, beundre og nyde alle de mange fornyelser og forbedringer som er blevet tilføjet Kronborg Slot og de omkring liggende arealer. De mange forandringer har været medvirkende til at danne rammen om et nyt kulturcentrum med slottet som internationalt varetegn.