Pilemarken & planteråd

Flere billeder af pilemarken kan ses nederst på siden.

Velkommen i pilemarken

Efterfulgt af mange gode planteråd, og en meget travl tid, blev vores vores første pilemark etableret i marts og april måned i 2001. Al vores pil er økologisk dyrket, usprøjtet og uden brug af kunstgødning.

Gennem årene har vi anlagt nye arealer med pil, og i dag har vi har nu tilplantet ca. 20 tønder land med pil, som er fordelt på 23 forskellige pilesorter. Vores pil er plantet efter hvad de skal bruges til. Nogle af vores pilesorter er bedst egnet til kurveflet, hvor andre af vores pilesorter er bedst egnet til anvendelse i vandret og lodret pilehegn. Andre af vores pilesorter anvendes som frisk pil om foråret til etablering af f.eks. pilehytter, tunneller, Belgisk hegn, fantasifulde piletårne mm.

Vores målsætning har fra starten været at dyrke pilen udelukkende efter økologiske principer. Derfor anvender vi kun naturens egne hjælpere. Vi har derfor gjort meget for at sikre pilen bedst muligt.

Forberedelserne til dyrkning af pil.

Jordstykkerne til pilemarkerne blev udvalgt fordi området er forholdsvis tørt, og er da bedre sikret mod svampeangreb.

For at holde bestanden af skadelige insekter nede, blev der sået en fuglevildtsblanding med et stort indhold af blomster i den jord der omkranser pilemarken, samt på kørevejen der deler marken til flettepil i 2 halvdele.

Blomsterne i denne blanding, bl.a. Honningurten, tiltrækker de mange insekter, hvoriblandt en del af de tiltrukne insekter lever af de insekter som kan være skadelige for pilen. Desuden tiltrækkes flere fugle, som samtidig er med til at holde bestanden af skadelige insekter nede. Som et supplement har vi bygget en fasanvoliere, som ligger direkte ind til pilemarken. Fasanerne er gode til at tage insekter i lav højde, hvorimod mindre fugle hjælper med at tage de insekter som sidder i toppen af pilen.

Desuden har vi bygget 75 fuglehuse, som er blevet opsat rundt omkring i pilemarkerne. Det tiltrækker mindre fugle, som så bidrager til at holde antallet af insekter nede. Det giver samtidig en vidunderlig naturoplevelse, når man går i pilemarken, og lytter til fuglenes muntre sang.

Dyrkning af pil

I det tidlige forår sættes stiklingerne i jorden. Som regel i februar og marts måned, men alt afhængig af vejret, kan der også plantes hen i april måned. Pilen skal helst plantes så snart frosten er gået af jorden. Stiklingerne skal opbevares køligt, mørkt og fugtigt indtil de skal i jorden.

Find et solrigt sted at plante pilen, da den ikke er så glad for skygge fra andre store træer og buske.

Lav en skitse over det stykke jord hvorpå pilen skal plantes, da man på den måde lettere kan regne ud hvor mange stiklinger der skal bruges. Del derefter jordstykket op i mindre stykker, og husk endeligt at skrive navnene på, samt det antal rækker der plantes af hver, så er det meget lettere at overskue og huske hvor de forskellige pilesorter er plantet.

Det er vigtigt at jorden er godt forberedt. Ved mindre stykker i haven vendes eller fræses jorden, og der rives så den er så plan som muligt. På større stykker pløjes og harves der, store sten, flintesten, knolde og lignende samles derefter op. Det kan meget vel betale sig at samle skarpe og store sten op, da de kan lave hul i plastikken, og ukrudtet vil derefter vælte op.

Udlægning af plastik

Derefter udlægges plastikken. Det holder på fugten, og desuden undgår man ukrudt! Jo mere plant jordstykket er, desto tættere ligger plastikken til jorden. Det er sværere at få stiklingerne sat i, hvis der er luft mellem plastikken og jorden.

Brug plastik af en god tykkelse, minimum 0,15 milimeter. Til de små stykker i haven kan der dog med fordel bruges sorte affaldssække. Til større stykker bruges ruller af plastik, som er tilgængelige i forskellige størrelser. Vi har selv brugt ruller på 14 x 25 meter.

Plastikken bredes ud, og der graves en rende som kanten af plastikket bøjes ned i, hvorefter jorden kommes ovenpå, således at vinden ikke kan komme ind og løfte plastikken op.

Brug hvad der er tilgængeligt af store sten eller lignende, og læg dem med mellemrum ovenpå plastikken. Det holder plastikken nede.

Sæt pinde i jorden i hver sin ende af jordstykket, og spænd derefter snor ud imellem. På den måde er man sikker på at få rækkerne lige.

Vi har desuden spredt perlegrus ud på hele stykket, da dette yderligere er med til at holde plastikken nede over hele stykket.

Sørg endelig for at der bliver spredt rigeligt med perlegrus ud på stykket, for er jorden lidt ujævn, vil plastikken løfte sig, og stiklingerne ‘forsvinder’ ned under plastikken.

Plantningen af pilestiklingerne

Stiklingerne er 25 cm. lange skåret af friske, kraftige etårsskud, og de skal som regel være en blyantstykkelse. Det kan dog variere lidt, og der er nogle af pilesorterne som er tyndere i selve pilestokkene end andre. Desuden kommer det også an på hvilken type jord pilen er dyrket på.

Stiklingerne stikkes igennem plastikken, så der stikker ca. 5 cm op over jorden. Vend dem rigtigt med “øjnene” pegende opad. Sæt stiklingerne med cirka 20 – 25 cm mellemrum (afhængig af sort) og hold 40 – 50 cm mellem rækkerne.

Det er hårdt for hånden at trykke stiklingerne ned. Brug derfor en tyk arbejdshandske, og sæt et tykt stykke plaster eller et stykke dobbelt lag froté fast på håndfladen, så undgår man at få vabler.

Bøjer stiklingen skal den kasseres, men rammer man en sten kan der forsøges igen, sålænge stiklingen ikke er bøjet.

Allerede efter nogle uger, skyder pilen med fine nye skud. Det første år give en stikling i gennemsnit 2 – 3 skud, andet år ca. 6 – 9 skud, og tredje år ca. 27 skud. Efter det tredje år har pilen opnået sin fulde vækst.

Man skal også være opmærksom på, om der er rådyr i nærheden af det jordstykke som tilplantes. Er dette tilfældet, bør arealet indhegnes.

Pasning af pilen

Det første år har de fleste pilesorter en del sidegrene. Ønsker man allerede fra det første år at have en god flettepil til kurve, kan Bleu anbefales, idet den allerede fra første år står næsten uden sidegrene.

I løbet af det første år er det vigtigt at få fjernet ukrudtet fra den nyplantede pil, så det ikke kvæler eller bøjer pilen. For selvom pilen er plantet i plastik, finder ukrudtet alligevel vej igennem de små huller i plastikken, hvor pilen er stukket ned. Det er især vigtigt det første år. Senere er pilen mere modstandsdygtig overfor konkurrence fra andre vækster.

Lad være med at bruge sprøjtemidler, men brug istedet et par timer indimellem, så er det nemt at holde pilen fri for ukrudt. Herefter er det muligt at høste på pilen de næste 25 – 30 år.

Når pilen har smidt alle bladene om efteråret/ vinteren kan der høstes. Pilen skal dog høstes inden den går i vækst igen om foråret.

Kontakt os endelig hvis du har behov for hjælp til at anlægge din pilemark. Vi står klar til at hjælpe med gode planteråd.