Jagtpil & vildtpleje

j dStemningsbillede fra pilemarken med Engelsk Viminalis.
Vildremise plantet med pilesorten Engelsk Viminalis.

Jagtpil

Jagtpil til vildremiser.

Arresø Pil har gennem mange år forsynet danske jægere med pilestiklinger til plantning af vildtremiser.

Vi har stor erfaring med hvilke sorter der egner sig bedst til at skabe den ideelle remise til stor glæde for alle former for vildt. Især råvildt og flere vilde fugle sætter stor pris på pilen som læ, skjul og spiselig afgrøder. De friske skud fra pilen er det rene guf for rådyr da de har et højt indhold af sukkerstof, og i bunden af pileremisen skabes der et godt miljø for diverse insekter der tiltrækker mange af de fugle som er afhængig af adgang til proteinholdige insekter, og samtidigt sætter fuglene stor pris på, at de er skjult fra rovfugle og kan søge læ når det blæser. Desuden er der fasaner der har bygget rede i pileremisserne her hos os.

Den smukke udsigt over nogle af vores pilemarker ned til Arresøen                                            Denne smukke bukblev nedlagt i 2018
Den skønne udsigt ud over nogle af vores pilemarker                                                                                          Denne smukke bukblev nedlagt i 2018 ned til Arresøen.

Foruden alle de ovennævnte eksempler på fordelene ved at plante en pileremise, så skal det fremhæves, at du med pil kan få en remise der allerede det første år kan blive op til 3-4 meter høj såfremt man er omhyggelig med renholdelse, især det første år. Hvis man har det ok med, at remisen vokser lidt langsommer, så lad endelig ukrudtet stå, da det også er med til, at især fugle får adgang til diverse ukrudtsfrø og flere insekter der tiltrækkes af forskellige ukrudtsplanter. Desuden skabes der en biodiversitet som er til stor gavn for naturen og kan give en større oplevelse før, under og efter jagten.

 

En ledeline i terænnet som tiltrækker alle former for vildt som fasaner,agerhøns,harer råvildt mm.
En ledelinje i terrænet som tiltrækker alle former for vildt
som fasaner, agerhøns, harer, råvildt mm.

 

Udsigt fra hochstanden over nogle af vores pilemarker
Udsigten fra hochstanden over nogle af pilemarkerne

 

Plantning 

Pilen plantes kun i det tidlige forår så snart frosten er gået af jorden i ca. marts/april måned.

Pilen plantes typisk i rækker med ca. 80-100 cm. mellem rækkerne, og ca. 35-40 cm. mellem pilestiklingerne. Pilen skal helst skæres ned hvert 2-3 år til 0,5-1 meter over jorden, og den af skårede pil kan med fordel lægges mellem rækkerne da det giver fortræffeligt skjul til fugle og øger mængden af insekter der nyder godt af nedbrydelige biomasse.

Jagtpakker

Ud fra vores mange forskellige pilesorter, har vi udvalgt og sammensat 3 forskellige jagtpakker med de pilesorter som er mest velegnet til vildremisser.                                                                                                Udførlig plantevejledning og vedligeholdelsesanvisninger medfølger alle vores produkter.

Jagtpakke 1:

500 pilestiklinger med 3 forskellige pilesorter, som er 30 cm lange. Pris: 2.000,00 kr. inkl. moms  + forsendelse.

Jagtpakke 2:

500 pilestiklinger med 4-5 forskellige pilesorter, som er 30 cm lange. Pris: 2.150,00 kr. inkl. moms  + forsendelse.

Jagtpakke 3:

10 friske hele pilestokke med en højde på ca. 2 m. Pris 100,00 kr. inkl. moms.,  og ved afhentning her hos os.   Forsendelse til dagspris.

Lange enkeltstående pilestokke er meget velegnet både på nyplantede og etablerede arealer. For sommerbukken, er disse friske pilestokke helt uimodståelige. De enkeltstående pilestokke i terrænet er meget synlige og er optimale for bukkene at feje på.

Ønsker du yderligere informationer til planlægningen og plantning af din vildtremisse, står vi naturligvis til rådighed.                                                                                                                                                                              Du meget velkommen til at kontakte os på tlf.: 21 69 84 88, hvor vi gerne hjælper med råd og vejledning til netop dit projekt.

Kontakt os her for bestilling af jagtpakker.

 

Du kan også læse mere om etablering af en pilemark under Pilemarken og planteråd.

 

Pilesorten Engelsk Viminalis som er velegnet til vildtremisser
Et kik ind i vildremise med pilesorten
Engelsk Viminalis.