Plantevejledning for pil.

Dyrkning af pil

Se endelig også vores side Pilemarken her kan du følge arbejdet i pilemarken.

Pilemark

I det tidlige forår sættes stiklingerne i jorden. Som regel i marts måned, men alt afhængig af vejret kan der også plantes hen i april måned. Pilen kan plantes så snart frosten er gået af jorden. Stiklingerne skal opbevares køligt, mørkt og fugtigt indtil de skal i jorden.

Find et solrigt sted at plante pilen, da den ikke er så glad for skygge fra andre store træer og buske.

Pilemark

Lav en skitse over det stykke jord hvorpå pilen skal plantes, da man på den måde lettere kan regne ud hvor mange stiklinger der skal bruges. Del derefter jordstykket op i mindre stykker, og husk endeligt at skrive navnene på, samt det antal rækker der plantes af hver, så er det meget lettere at overskue og huske hvor de forskellige pilesorter er plantet.

Pilemark

Det er vigtigt at jorden er godt forberedt. Ved mindre stykker i haven vendes eller fræses jorden, og der rives så den er så plan som muligt. På større stykker pløjes og harves der, store sten, flintesten, knolde og lignende samles derefter op. Det kan meget vel betale sig at samle skarpe og store sten op, da de kan lave hul i plastikken, og ukrudtet vil derefter vælte op.

Pilemark

Derefter udlægges plastikken. Det holder på fugten, og desuden undgår man ukrudt! Jo mere plant jordstykket er, desto tættere ligger plastikken til jorden. Det er sværere at få stiklingerne sat i, hvis der er luft mellem plastikken og jorden.

Pilemark

Brug plastik af en god tykkelse, minimum 0,15 milimeter. Til de små stykker i haven kan der dog med fordel bruges sorte affaldssække. Til større stykker bruges ruller af plastik, som er tilgængelige i forskellige størrelser. Vi har selv brugt ruller på 14 x 25 meter.

Plastikken bredes ud, og der graves en rende som kanten af plastikket bøjes ned i, hvorefter jorden kommes ovenpå, således at vinden ikke kan komme ind og løfte plastikken op.

6

Brug hvad der er tilgængeligt af store sten eller lignende, og læg dem med mellemrum ovenpå plastikken. Det holder plastikken nede.

Pilemark

Sæt pinde i jorden i hver sin ende af jordstykket, og spænd derefter snor ud imellem. På den måde er man sikker på at få rækkerne lige.

7

Vi har desuden spredt perlegrus ud på hele stykket, da dette yderligere er med til at holde plastikken nede over hele stykket.

8

Sørg endelig for at der bliver spredt rigeligt med perlegrus ud på stykket, for er jorden lidt ujævn, vil plastikken løfte sig, og stiklingerne 'forsvinder' ned under plastikken.

9

Stiklingerne er 20 - 25 cm. lange skåret af friske, kraftige etårsskud, og de skal som regel være en blyantstykkelse. Det kan dog variere lidt, og der er nogle af pilesorterne som er tyndere i selve grenen end andre. Desuden kommer det også an på hvilken type jord pilen er dyrket på.

11

Stiklingerne stikkes igennem plastikken, så der stikker 5 cm op over jorden. Vend dem rigtigt med "øjnene" pegende opad. Sæt stiklingerne med cirka 20 - 25 cm mellemrum (afhængig af sort) og hold 40 - 50 cm mellem rækkerne.

Det er hårdt for hånden at trykke stiklingerne ned. Brug derfor en tyk arbejdshandske, og sæt et tykt stykke plaster eller et stykke dobbelt lag froté fast på håndfladen, så undgår man at få vabler.

Bøjer stiklingen skal den kasseres, men rammer man en sten kan der forsøges igen, sålænge stiklingen ikke er bøjet.

14

Allerede efter nogle uger, skyder pilen med fine nye skud. Det første år give en stikling i gennemsnit 2 - 3 skud, andet år ca. 6 - 9 skud, og tredje år ca. 27 skud. Efter det tredje år har pilen opnået sin fulde vækst.

12

Man skal også være opmærksom på, om der er rådyr i nærheden af det jordstykke som tilplantes. Er dette tilfældet, bør arealet indhegnes.

13

Det første år har de fleste pilesorter en del sidegrene. Ønsker man allerede fra det første år at have en god flettepil, kan Bleu anbefales, idet den allerede fra første år står næsten uden sidegrene.

I løbet af det første år er det vigtigt at få fjernet ukrudtet fra den nyplantede pil, så det ikke kvæler eller bøjer pilen. For selvom pilen er plantet i plastik, finder ukrudtet alligevel vej igennem de små huller i plastikken, hvor pilen er stukket ned. Det er især vigtigt det første år. Senere er pilen mere modstandsdygtig overfor konkurrence fra andre vækster.

Lad være med at bruge sprøjtemidler, men brug istedet et par timer indimellem, så er det nemt at holde pilen fri for ukrudt. Herefter er det muligt at høste på pilen de næste 25 - 30 år.

Fra December og til og med Marts måned skal pilen høstes. Du kan finde flere informationer om høsten under vores pilemark.

Til toppen

Rigtig god fornøjelse - Jane og Henrik Buhl